top of page
Search
  • Ariana Preda

Cladiri Monumentale Craiova - Monumental Buildings in Craiova

Updated: Apr 18, 2021

Palatul Administrativ Craiova


Construit în jurul anului 1912 sub influența arhitecturii valahe din secolele VII și VIII, Palatul Administrativ Craiova, cunoscut și sub numele de Palatul Prefecturii, este astăzi una dintre cele mai frumoase și interesante clădiri istorice din Craiova. Este situat în centrul orașului, pe calea Unirii, nr 19, găzduind astăzi două dintre cele mai importante instituții ale județului: Prefectura și Consiliul Județean Dolj. Program de vizitare: de luni până vineri de la ora 08:00 până la 16:30 Adresa: centrul orașului, pe calea Unirii, nr 19 Telefon: 0251 414 424


Built around the year 1912 under the influence of Wallachian architecture in the centuries VII și VIII, The Administrativ Palace of Craiova, also known under the name of The Prefecture Palace, is today one of the most beautiful and interesting building in Craiova. It is located in the center of the city, on “Calea Unirii”, number 19, hosting today two of the most important institutions in the region: The Prefecture and The Council. Program: from Monday to Friday, from 08:00 o’clock to 16:00 o’clock Address: in the center of the city, on “Calea Unirii”, number 19 Phone number: 0251 414 424 

Primăria Municipiul Craiova


La 12 decembrie 1897, Constantin Neamțu a fondat bine-cunoscutul palat Banca Comerțului, clădirea ce găzduiește astăzi Primăria Municipiului Craiova. Aceasta a fost proiectată de arhitectul Ion Mincu în anul 1906 și finalizată 10 ani mai târziu de către elevul sau, Constantin Iotzu, aflându-se pe Stradă Alexandru Ioan Cuza 7. Telefon: 0251 416 235 Program: De luni până vineri de la 08:00 până la 16:00 Adresa: Strada Alexandru Ioan Cuza 7


On December 12, 1897, Constantin Neamțu founded the well-known “Palatul Banca Comertului”(The Comert Bank Palace), the building that right now is hosting The City’s Hall. It was designed by the architect Ion Mincu in 1906 and finished 10 years later by his student, Constantin Iotzu, being located on the street Alexandru Ioan Cuza 7. Phone Number: 0251 416 235 Program: from Monday to Friday from 08:00 o’clock to 16:00 o’clock Address: Alexandru Ioan Cuza 7 Street. 

Casa Universitarilor


Nu poți să treci prin Craiova fără să nu vezi Casa Universitarilor. Cu sediul la vechea casa a familiei lui Nicolae Romanescu , Casa Universitarilor are una dintre cele mai frumoase priveliști întalnite în Craiova. Această și-a primit titulatura în anul 1974 și a intrat în posesia Universității din Craiova la dată de 25 noiembrie 1985. Program: de luni până duminică de la ora 08:00 până la 00:00 Telefon: 0738 656 996 Adresa: pe Calea Unirii, numărul 57


You cannot go through Craiova and not visit the University House (Casa Universitarilor). With the headquarters at the old house of Nicolae Romanescu’s family, it has one of the most beautiful views in Craiova. It entered in the possession of The University of Craiova on november 25, 1985, being located on “Calea Unirii”, number 57. Program: from Monday to Sunday from 08:00 o’clock to 00:00 o’clock Phone Number: 0738 656 996 Address: Calea Unirii, number 57
 

Palatul de Justiție


Palatul de Justiție Craiova, cunoscut sub numele “Universitatea din Craiova”, este una dintre cele mai importante clădiri aflate pe teritoriul Craiovei, fiind proiectată de către arhitectul român, Ion Socolescu, în anul 1890. Palatul a fost ridicat pe locul unde era situată Biserica Ganescu între anii 1752-1757. În 1884 s-a decis demolarea bisericii și, în locul unde era plasată această, construirea Palatului de Justiție.În anul 1914, palatul avea 4 niveluri. Reparat și modernizat , palatal a ajuns la 6 niveluri. Adresa: Stada Cuza Alexandru Ioan 13


The Craiova Courthouse, also known under the name of University of Craiova, is one of the important bultings situated on Craiova’s territory, designed by the Romanian architect, Ion Socolescu, in 1890. The palace has been built on the place where the Ganescu Church was situated between 1752-1757. In 1884, it was decided the church’s demolition and, in her place, the Courthouses’ built. In 1914 the place had 4 levels. Repaired and modernized, the palace ended up with 6 levels. Address: Cuza Alexandru Ioan street, 13 


Palatul Vorvoreanu


Aceast palat a fost construit în primii ani ai secolului XX şi a aparținut uneia dintre cele mai cunoscute famili din acele timpuri, familia Vorvoreanu. El a fost sediul comandamentului german în timpul ocupației din 1916-1918, iar, de asemenea, acțiunea unui celebru scriitor român , Petru Dumitru, se desfășoară în Palatul Vorvorenilor. Adresa: Strada “Frații Buzești”, 10


This palace was built in the early years of the twentieth century and belonged to a well-known family of that time, the Vorvoreanu family. It was the headquarter of the German command during the occupation from 1916-1918, and also the action of a famous Romanian writer, Petru Dumitriu, takes place in the Palace of the Vorvorenilor. Address: “Fratii Buzesti” Street, number 10 

Casa de Cultură “Traian Demetrescu”


Traian Rafael Radu Demetrescu (3 nov. 1866, Craiova – 17 apr. 1896, Craiova) a fost al doilea din cei șapte frați ai săi. S-a apucat de scris versuri încă de la vârstă de 13 ani, câteva dintre poeziile sale fiind publicate de Alexandru Macedonski în revista să, “Literatorul”. Casă de Cultură “Traian Demetrescu” este o instituție publică care funcționează sub autoritatea Consiliului Local. Aceasta a fost înființată in 1973 și unele dintre obiectivele ei sunt: organizarea de activități cultural artistice, elaborarea de monografii și lucrări de educație civică și informare a publicului și susținerea formațiilor artistice formate din amatori prin festivaluri și concursuri. Telefon: 0351 413 369 Adresa: Strada Traian Demetrescu , numărul 13.


Traian Rafael Radu Demetrescu(November 3, 1866, Craiova-April 17, 1896, Craiova) was the second born of his 7 brothers. He started writing poems when he was 13 and some of them had been published by Alexandru Macedonski in his magazine, “Literatorul”. The House of Culture “Traian Demetrescu” is a public institution which is working under the authority of The Local Council. It was established in 1973 and some of its objectives are: the organizing of artistic cultural activities, the elaborating of monographs and works of civil education and public informing and supporting bands formed of amateurs through festivals and competitions. Phone number: 0351 413 369 Address: Traian Demetrescu Street, number 13 

Casa Vernescu și Casa Pencioiu


Craiova este un loc plin de monumente istorice. Spre exemplu două monumente locale sunt cele două case învecinate, Casa Vernescu, casa care i-a aparținut dr. Dumitru Vernescu, una din figurile reprezentative ale lumii medicale din Craiova în prima parte a secolului al XX-le și Casă Pencioiu, în care a locuit D.G. Pencioiu, avocat, critic literar și traducător român. A îndeplinit temporar funcția de primar al orașului Craiova (1918), în timpul ocupației germane. Adresa: Mitropolitul Firmilian, la nr. 20, Casa Venerescu, iar casa Pencioiu nr 18.


Craiova is a place full of monuments. For example 2 of the local monuments are the two houses located in the same neighborhood, The House of Vernerescu, a house which belonged to Dumitru Vernescu, one of the representative figures of the medical world in Craiova in the first part of the twentieth century and The House of Pencioiu, in which lived D.G. Pencioiu who was a lawyer, a literary critic and a Romanian translator. He held the position of mayor of Craiova in 1918, during the German occupation. Address: Mitropolitul Firmilian, nr. 20, The House of Venerescu and the House of Pencioiu number 18.
 

Biblioteca Națională Omnia


Biblioteca OMNIA a fost fondată din inițiativa unui grup de intelectuali craioveni - scriitori, oameni de teatru, cadre universitare, artiști plastici. Aceasta deține aproximativ 30000 de volume, iar la 25 mai 1990, prin ordinul semnat de ministrul Culturii de-atunci, Andrei Pleșu, Biblioteca OMNIA a devenit o biblioteca națională a României. Inaugurarea oficială a bibliotecii fiind la dată pe 1 iulie 1991. Această este situată pe Stradă Mihail Kogălniceanu 21. Program: de luni până vineri de la 09:00 până la 17:00 Telefon: 0251 310 228 Andresa: Strada Mihail Kogălniceanu 21.


The OMNIA library has been fondated because of a group of intellectuals from Craiova-writters, teather players, university professors, plastic artists. There are around 30000 volumes and on May 25, 1990, through the Minister on Culture from that time, Andrei Pleșu, Omnia Library has became a national library. The official inauguration was on Julie 1, 1991. It is located on Mihail Kogalniceanu Street 21. Program: from Monday to Friday from 09:00 to 17:00; Phone number: 0251 310 228 Address: Mihail Kogalniceanu 21 Street. 

Casa Poenaru


O altă casa frumoasă din Craiova este Casa Poenaru care a aparţinut unei familii ce avea mari proprietăți funciare, fiind locul unde s-a născut la 4 octombrie 1881 savantul și inventatorul Gogu Constantinescu, descoperitorul sonicității. Adresa: Strada Eugeniu Carada, 10.


Another beautiful house which is located in Craiova is Poenaru House which belonged to a family who had big lad proprieties, being the place where where on October 4, 1881 the scientist and inventor Gogu Constantinescu, the discoverer of sonicity, was born. Address: Eugeniu Carada Street, 10.
 

Casa Constantin Vălimărescu


Aceasta casă este un monument istoric ce datează încă din 1892, primul ei proprietar fiind magistratul Constantin Vălimărescu , după care și-a primit numele. În perioada în care regimul comunist era la putere, în această casă a funcționat ASCAR (Asistență Cardiacilor) pentru că apoi clădirea să fie repartizată Muzeului de Artă. Adresa: Calea Unirii, nr. 4


This house has been a historical monument since 1892, the first owner of this house was a magistrate named ConstantinVălimărescu, the house being named after him. While the communist regime was in charge, in that house was ASCAR and after that the building had been distributed to the Art Museum. Address: Calea Unirii, number 4.
 

Casa Costache Petrescu


Aceasta casă i-a aparținut pictorului Costache Petrescu, după care a fost numită și casa, una dintre cele mai faimoase lucrări ale sale fiind “Constituția”, în care poți vedea un grup de revoluționari ce se îndreptau cu drapelul național spre palatal domnitorului Gh. Bibescu. Adresa: Strada Vasile Contra, numarul 14.


This house has been owned by a painter whose name was Costache Petrescu, the house being named after him. One of the most famous paintings of his was “Constitutia”, in which you can see a group of people who where going with the national flag to the kings palace for a revolution. Address: Vasile Contra street, number 14.
 

Casa Glogoveanu


Casa Glogoveanu este un monument istoric care aparține Craiovei, care a găzduit Primăria Craiovei și apoi, până în anul 2016, Tribunalul Dolj, fiind construită în 1802 de către familia Glogoveanu care s-a mutat la Craiova pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în viață politică, economică, socială și culturală a societății. Adresa: Strada Brestei, nr. 12.


Glogoveanu House is a historical monument which belong to Craiova, which hosted Craiova’s Hall and after that, until 2016, Dolj’s Law Court, being built in 1802 by Glogoveanu Family who moved to Craiova for being informed with what was happening in the politics, economic social and cultural of the society. Address: Brestei street, number 12.
 


70 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page