top of page
Search
  • Carla Artagea

Muzee - Museums

Updated: Apr 13, 2021

Muzeul de Arta (Palatul Jean Mihail) Art Museum (Jean Mihail Palace)Construit între 1898 si 1907, în mijlocul unui oraș cuprins de febra înnoirilor de la începutul secolului XX,Palatul Mihail numară 29 de camere (plus depedințe) dintre care cea mai spectaculoasă este Sala Oglinzilor.

În present, patrimoniul Muzeului este constituit din peste 8000 de lucrări de arta europeană și românească. Cele mai valoroase dintre piesele deținute de muzeu sunt șase dintre lucrările titanului artei modern universal, Constantin Brancusi: Vitellius, Cap de fata, Cap de baiat, Coapsa, Domnisoara Pogany și Sărutul.


Program de vizitare de marti pana duminica de la 10.00 la 17.00.

Str. Calea Unirii, nr.15, Craiova. Contact: 0251412342
Built between 1898 and 1907, in the midst of a fever-stricken city from the beginning of the 20th century, the Mihail Palace has 29 rooms (plus chair) of which the most spectacular is the Hall of Mirrors.

At present, the Museum's patrimony consists of over 8000 works of European and Romanian art. The most valuable of the pieces held by museum are six of the works of the titanium of universal modern art, Constantin.

Brâncuşi: Vitellius, Head of Head, Head of Boy, Coapsa, Miss Pogany and Kiss.

Visitation program from Tuesday to Sunday from 10.00 to 17.00.

Nr.15 Calea Unirii Street, Craiova.

Contact:0251412342

 

Muzeul Olteniei (The Oltenia Muzeum)


Muzeul Olteniei Craiova s-a înființat la 1 aprilie 1915, ca urmare a dăruirii și pasiunii unor familii de seamă din Craiova începutului de secol XX, dar mai ales în urma demersurilor neobosite ale cunoscutei personalitați cultural care a fost Ștefan Ciuceanu.


Pogram de vizitare de marti pana duminica intre orele 9.00 si 17.00.


The Oltenia Craiova Museum was founded on April 1 1915, as a result of the dedication and passion of important families from Craiova at the beginning of the 20th century, but especially after the tireless efforts of the well-known cultural personality that was Stefan Ciuceanu.


Visitation program from Tuesday to Sunday from 9.00 to 17.00.
Sectia de istorie-arheologie (The history-archeology section)


Locuitorii olteniei isi transpun cu multa admiratie si cu prisosinta mestesugurile traditionale ale regiunii. Se organizează adesea diferite activităti pentru copii sau chiar pentru întreaga familie.


Întâlnim: Expoziţia Oltenia Preistorică, Expoziția Redescoperă Istoria, Sala expozițională „Regalitatea României și Primul Război Mondial”, Epoca de Aur, Atelierele "Prietenii Istoriei", Colecţia "Tezaur".


The inhabitants of Oltenia transpose with a lot of admiration and precisely from the traditional crafts of the region. They often organize different activities for children or even for the whole family.


We find: the Oltenia Prehistoric Exhibition, the Exhibition Rediscovers History, the Exhibition Hall "The Royality of Romania and the First World War", the Golden Age, the "Friends of History" Workshops, the "Treasure" Collection.


Strada Madona Dudu, nr.14 Madona Dudu Street, number 14

Contact: +40251417756
Secția de Știintele Naturii The science department of nature


Aici, cu ajutorul animalelor în mărime naturală și a machetelor, copiii pot descoperi lumea înconjuratoare. Muzeul include și un planetarium cu filme interesante adaptate mai multor categorii de vârstă.


Here, with the help of full-size animals and models, children can discover the surrounding world. The museum also includes a planetarium with interesting films adapted to several age groups.


Str.Popa Şapcă, nr.8 Popa Şapcă Street, number 8

Contact: 0040251411906Sectia de Etnografie(Casa băniei)(The etnography section)(Bănia House)


Casa Băniei, monument de arhitectură medievală și cea mai veche construcție civilă din Craiova, a fost zidită de Boierii Craiovești la sfârșitul secolului al XV-lea. Sunt prezentate artefacte de cult tradițional. Intâlnim aici mai multe spații interactive.
Bănia House, a monument of medieval architecture and the oldest civil construction in

Craiova, was built by the boyars of Craiova at the end of the 15th century.

Traditional worship artifacts are presented.Here we meet more interactive spaces.


Str. Matei Basarab, nr.16 Matei Basarab Street, number 16

Contact: 0040351444030


 

Casa Memoriala Elena Farago Elena Farago Memorial House


Craiovenii sunt mândri că în orașul lor a locuit poeta Elena Farago, cea care a încântat copilaria multor generații. Cine nu-și amintește cu drag de ”Cățelușul șchiop”,”Gândăcelul” sau ”Motanul pedepsit”.


În casa memorială se păstrează cărţi, documente, fotografii, scrisori, mobilier şi alte obiecte care au aparţinut poetei şi familiei sale. Acolo a trait și a scris până la sfârșitul vieții sale.
The people of Craiova are proud that the poet Elena Farago lived in their city, the one that has delighted the childhood of many generations. In the memorial house are kept books, documents, photographs, letters, furniture and other objects that belonged to the poet and his family. There she lived and wrote until the end of her life.

Visitation program for Monday to Friday from 8.00-19.00.

Str. C.S. Nicolaescu Plopşor, Craiova

Contact: 0251532 267


40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page