top of page
Search
  • Andra Ciocoiasi

Statui - Statues

Updated: Mar 6, 2021

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul

Parcul Prefecturii, Calea Unirii, Craiova, Romania


Ideea unei statui la Craiova a marelui voievod datează de la începutul secolulul 20. Din păcate, craiovenii au trebuit să aştepte mulţi ani până să vadă actuala statuie, după ce stătuse mulţi ani în curtea Muzeului de Artă, din diverse motive. Statuia a fost adusă la Craiova în 1974, dar a stat demontată până în 1990 cand a fost ridicată în centrul orașului.

The idea of a statue in Craiova of the great voivod dates back to the beginning of the 20th century. Unfortunately, the Craiovians had to wait many years to see the current statue, after spending many years in the courtyard of the Museum of Art, for various reasons. The statue was brought to Craiova in 1974, but was dismantled until 1990 when it was erected in the city centre.
 

Statuia lui Carol I

Strada Ion Maiorescu 2, Craiova 200418, România


Statuia din bronz, operă a sculptorului Mircea Spătaru, a fost amplasată în faţa clădirii liceului ce poartă numele lui Carol I în decembrie 2007.

The bronze statue, the work of sculptor Mircea Spataru, was placed in front of the high school building bearing the name of Charles I in December 2007.
 

Monumentul Frații Buzești Bulevardul Știrbei Vodă, Craiova, Romania


Monumentul "Fraţii Buzeşti", operă a sculptorului Boris Caragea, se află în apropierea Caselor Băniei, cu faţa către Colegiul Naţional " Fraţii Buzeşti". Grupul statuar îi înfățișează pe frații Buzescu - Preda, Stroe și Radu. Frații Buzești au fost unele dintre cele mai reprezentative figuri istorice oltenești ale sfârșitului de secol XVI – începutului de secol XVII.

The monument "Buzesti Brothers", the work of sculptor Boris Caragea, is located near the Bania House, facing the National College "Buzesti Brothers". The statuary group portrays the Buzescu, Preda, Stroe and Radu brothers. The Buzeşti brothers were some of the most representative historical Oltenian figures of the late 16th – early 17th century. 

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza

Strada Alexandru Ioan Cuza, Craiova 200585, România


Statuia lui Alexandru Ioan Cuza a fost executată în 1912, de către sculptorul italian Raffaello Romanelli. Sculptorul a turnat în bronz două exemplare ale statuii Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, una fiind adusă la Craiova în anul 1912. Statuia îl reprezintă pe domnitor în picioare, drept, cu sabia ţinută cu ambele mâini.

The statue of Alexandru Ioan Cuza was executed in 1912 by the Italian sculptor Raffaello Romanelli. The sculptor cast two bronze copies of the statue of Alexandru Ioan Cuza, one of which was brought to Craiova in 1912. The statue represents the ruler standing, straight, with the sword held with both hands.
 

Bustul lui Ioan Maiorescu

Strada Ion Maiorescu, Craiova, Romania


Realizarea bustului lui Ioan Maiorescu a fost încredinţată sculptorului Ion Iordănescu. Lucrarea a fost terminată în anul 1911, iar inaugurarea a avut loc la 7 ianuarie 1913. Bustul este lucrat din bronz, iar soclul este construit din piatră. Din stânca ce formează soclul se desprinde un tors bărbătesc (simbolul timpului) şi cu ambele braţe înfăşoară cu o draperie umerii bustului.

The bust of Ioan Maiorescu was entrusted to the sculptor Ion Iordănescu. The work was completed in 1911, and the inauguration took place on January 7, 1913. The bust is made of bronze, and the socket is made of stone. From the rock forming the socket comes a man's torso (symbol of time) and with both arms wraps with a curtain the shoulders of the bust.
 

Statuie Nicolae Romanescu

Bulevardul Nicolae Romanescu 6, Craiova 200738, România


Statuia a fost ridicată în memoria lui Nicolae Romanescu, fost primar al Băniei în anul 1898, 1901-1916, 1929. A fost una dintre cele mai emblematice figuri ale oraşului şi a contribuit la dezvoltarea Craiovei la începutul secolului XX. Primarul Nicolae Romanescu a fost descendent al unei vechi famili boiereşti, iar în anul 1883 a fost consilierul comunal al Craiovei.

The statue was erected in memory of Nicolae Romanescu, former mayor of Bania in 1898, 1901-1916, 1929. He was one of the most emblematic figures of the city and contributed to the development of Craiova at the beginning of the 20th century. Mayor Nicolae Romanescu was a descendant of an old boyar family, and in 1883 he was the municipal councillor of Craiova.
 

Bustul lui Nicolae Romanescu

Parcul Nicolae Romanescu, Bulevardul Nicolae Romanescu 1A, Craiova 200738, România


În 1943, ca un omagiu adus celui care s-a ocupat îndeaproape de realizarea parcului Romanescu, la intrarea principală, a fost ridicat un bust al lui N. Romanescu.


In 1943, as a tribute to the man who was closely involved in the construction of the Romanescu park, a bust of N. Romanescu was erected at the main entrance.

42 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page