top of page
Search
  • Andra Ciocoiasi

Teatre - Theaters

Updated: Apr 26, 2022

Teatrul National Marin Sorescu Strada Alexandru Ioan Cuza 11, Craiova 200585, Romania Contact telefon: 0251413677

E-mail: secretariat@tncms.ro

 

Teatrul Național Marin Sorescu Craiova este una dintre cele mai faimoase și importante instituții publice de cultură. Cu o istorie de 169 de ani, premiat de-a lungul timpului pe toate meridianele lumii, acesta este prezent în rândul marilor teatre internaționale, alături de care a participat la cele mai importante festivaluri. Un important moment al istoriei recente a teatrului nostru îl reprezintă fondarea Festivalului Internațional Shakespeare, în anul 1994.


The Marin Sorescu Craiova National Theatre is one of the most famous and important public cultural institutions. With a 169-year history, awarded over time on all the meridians of the world, it is present among the major international theatres, with which he participated in the most important festivals. An important moment in the recent history of our theatre is the founding of the International Shakespeare Festival in 1994. 

Opera Română Strada Mihai Viteazul 7, Craiova 200418, România Contact telefon: 0351442471 | 0351405496, e-mail: imagine@operacraiova.ro

 

Opera Română Craiova (cunoscută în trecut și ca Teatrul de Operă și Operetă „Elena Teodorini” Craiova sau Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova) este o instituție publică de cultură ce a pătruns în Craiova datorită relațiilor comerciale ale orașului. 1850 reprezintă anul în care au fost puse bazele unui teatru permanent. Între anii 1893 şi 1895 a fost ridicată clădirea Liceului Carol I unde şi-a desfăşurat activitatea Naţionalul. Ard în august 1927 într-un incendiu, fiind refacute ulterior.


The opera Romanian Craiova (formerly known as the Opera and Opera Theatre "Elena Teodorini" Craiova or the Lyric Theatre "Elena Teodorini" Craiova) is a public institution of culture that entered Craiova due to the commercial relations of the city. 1850 is the year in which a permanent theatre was established. Between 1893 and 1895, the building of Carol I High School was erected where the National was active. They burned in August 1927 in a fire, and they were later rebuilt.


 

Teatrul pentru Copii „Colibri” Calea București 56, Craiova 200515, Romania Contact telefon: 0251416323

E-mail: colibricolibri2012@yahoo.ro

 

Teatrul pentru copii şi tineret Colibri este instituție publică de spectacol înființată în 1949, ca secție de Teatru de Păpuși a Teatrului Național, devenind autonom în 1956. Este o instituție de repertoriu, cu 20 de spectacole permanente, din literatura română și universală. Dinamica proiectelor, echilibrul între tradiție și inovație, deschiderea spre publicul de toate vârstele, vizibilitatea în comunitate, respectul pentru teatrul cu păpuși și poveștile lui definesc prezentul Teatrului Colibri.

The Colibri Children's and Youth Theatre is a public performance institution established in 1949 as the Puppet Theatre section of the National Theatre, becoming autonomous in 1956. It is a repertory institution, with 20 permanent performances, from Romanian and universal literature. Project dynamics, the balance between tradition and innovation, openness to audiences of all ages, visibility in the community, respect for puppet theatre and its stories define the present of the Hummingbird Theatre.
 

Filarmonica Oltenia Calea Unirii 16, Craiova 200585, Romania Contact telefon: +40-251-412.334, e-mail: secretariat@filarmonica-oltenia.ro

 

Instituţie de prestigiu în peisajul muzical românesc, Filarmonica “Oltenia” din Craiova a fost fondată în anul 1904. Peste 80 de instrumentişti profesionişti formează Orchestra simfonică. Corala Academică a Filarmonicii este unul dintre cele mai valoroase colective artistice din ţară, creată în anul 1953.

A prestigious institution in the Romanian musical landscape, the "Oltenia" Philharmonic in Craiova was founded in 1904. More than 80 professional instrumentalists form the Symphony Orchestra. The Academic Coral of the Philharmonic is one of the most valuable artistic collectives in the country, created in 1953.


 


41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page